Board of Directors and Senior Management

Board of Directors and Senior Management
Executive Directors

Mr. Lee Cheong Yuen (Chairman)

Mr. Pun Shing Cheung 

Non-executive Director

Dr. Choi Chiu Fai Stanley (Vice Chairman)

Independent Non-executive Directors

The Hon. Ip Kwok Him, G.B.M., G.B.S., JP.

Ms. Yvonne Low Win Kum

Mr. Chan Kai Wing